Izvedeni objekti

OBJEKTI IZVEDENI U PETROPAVLOVSKU,TUAPSU, EREVANU, MOSKVI, NJAGANJU, BEOGRADU, NOVOM SADU, VRŠCU...PRUGE RESNIK-VREOCI, BATAJNICA-GOLUBINCI, BEOGRAD-PANČEVO...

01

 

IZRADA POTHODNIKA I POTPORNOG ZIDA U STANICI "KRNJAČA-MOST"

Na rekonstrukciji pruge Beograd-Pančevo kompanija je izvodila radove na izradi pothodnika i potpornog zida zida u stanici "Krnjača-most". Osiguranje postojećeg koloseka na delu pothodnika, kao i fundiranje potpornog zida predviđeno je projektom zacevljenim šipovima, primenom metode "HW" („Hochsttresser Weise“). Međutim, usled veoma nepovoljnih uslova fundiranje neposredno uz reku "Dunav", izrada šipova ovom metodom pokazala se neprimenljivom, teko da je izvođač radova promenuo tehnologiju izvođenja šipova, i sa uspehom primenuo "CFA" („Continuous Flight Auger“) metodu. Izvođenje pothodnika, na delu koloseka na kome nije obustavljen saobraćaj, omogućeno je primenom čeličnog nosača tipa proste grede (pod popularnim nazivom "provizorijum"), i izradom projektovanih čeličnih razupora. Izvođenje pothodnika ispod koloseka pod saobraćajem, u uslovima velike opterećenosti  pruge Beograd-Pančevo kompozicijama i do 30 vagona, proteklo je uspešno. Dinamiči plan izvođenja radova uradila je M.Savić, dipl.inž.građ., tehnologiju izvođenja radova. V.Sivčev, dipl.inž.građ.

REKONSTRUKCIJA PRUGE BEOGRAD-PANČEVO

 

  

02

TRŽNI CENTAR "MERCATOR" U NOVOM BEOGRADU
 

BULEVAR UMETNOSTI BR.4

Izveden je tržni centar ukupne površine 40000 m2 sa hipermarketom, avenijom mode, salonom nameštaja, buticima i prodavnicama, restoranom i kafeom Santana. Prilikom realizacije centra u saradnji sa kompanijom KMG "Trudbenik" i projektantom konstrukcije dipl.ing.V.Marisavljevićem, preprojetovana je klasična konstrukcija pečurkastih armirano betonskih ploča, na sistem delimične montaže. Ovakvom tehnologijom prvi put je izvedena pečurkasta ploča za velika opterećenja.

03

IZRADA NOVIH PERONA I RAMPI  U STAROJ I NOVOJ PAZOVI

Rekonstrukcija i modernizacija obuhvatala je levi kolosek od Batajnice do Stare Pazove, sa rekonstrukcijom 4 AB propusta, dok je od Stare Pazove do Golubinaca izveden novi, desni, kolosek, sa adaptacijom postijeće prelazne konstrukcije i  izradom novog AB mosta raspona 10 m. Urađeni su i novi peroni, rampe i magacini u stanicama Nova i Stara Pazova sa odgovarajućim kišnom i fekalnom kanalizacijom. Pored toga realizovana je i sanacija postojećeg pothodnika u stanici Stara Pazova. Prilikom izvođenja sanacije, umesto projetovane klasične hidro-izolacije, primenjena je nova tehnologija ubrizgavanja specijalnog injekcionog gela pod velikim pritiskom u tlo, tako da je izbegnuto razaranje postojeće konstrukcije pothodnika.

REKONSTRUKCIJA DEONICE PRUGE OD BATAJNICE DO GOLUBINACA

 

  

04

ŽELEZNIČKA STANICA "BEOGRAD - RANŽIRNA"

Rekonstruisana je i mondernizovana postojeća hala, produženjem sa jedne strane 15m, a sa druge 19m. Urađena je armirano betonska jama za smeštaj podpodnog struga, dubine 4m ispod kote poda hale. Specifičnost ove rekonstrukcije je što je nivo pdzemnih voda veoma visok (~1,0m od kote poda), tako da je za izvođenje jame struga angažovana specijalizovana firma za spuštanje nivoa podzemni voda ispod kote fundiranja jame. Tehnološka složenost izvođenja rekonstrukcije bio je zahtev projektanta da se produženja hale mogu izvoditi tek nakon izvođenja AB jame struga, da bi se sprečilo ispiranje i slabljenje nosećeg tla na kojima su fundirani temelji ramova. Na postojećoj hali dužine 27m, ojačavani su šipovi, izvedena je nova tehnološka, kišna i fekalna kanalizacija, novi kolosek unutar hale, i urađena je rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda...

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ZA OBRADU TOČKOVA ŽELEZNIČKIH VOZILA

 

05

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PRUGE BUJANOVAC-BUKAREVAC

Projektni zadatak bio je da se na Koridoru X, dužine 13.761 km, od ulazne tačke 1 u stanici Bujanovac (km 373 + 349,76) do izlazne tačke br.4 u stanici Bukarevac (km 387 + 110,88) uradi sanacija postojeće glavne željezničke pruge Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - državna granicać.

Reč je o rehabilitaciji glavnih deonica u stanicama Bujanovac i Bukarevac, i železničke pruge Bujanovc-Bukarevc, kao i rekonstrukciji putnih prelaza tim deonicama.

Predviđena brzina vozova na ovim deonicama je 95 km/h (a ranije su brzine bile 50 km/ h). Realizacija ovog projekta stvorila je uslove za ukidanje lagane vožnje u  saobraćaju, sigurniji i brži saobraćaj, a pruge su postale značajne u razvoju železničkog saobraćaja u regionu i šire.

06

ADAPTACIJA ŠKOLA U GOLUBINCIMA, PANČEVU I VRANJU

Kompanija "RŽD International" za Republiku Srbiju, u okviru programa donacija za adaptaciju osnovnih škola u Republici, izabrala je prvu školu "23. oktobar" u Golubincima, za radove na rehabilitaciji i adaptaciji zgrada škole.

U prvoj fazi, do početka školske godine, hitno je izvršena zamjena krovne konstrukcije i pokrivača stare i nove škole, fasade su obnovljene, a zamijenjena je i krovna konstrukcija. Popravljena su oštećena područja oko krovnih prozora i druga mesta gde je došlo do curenja i penetracije vode. Nakon sanacije svih oštećenih mesta, pre svega u potkrovlju nove škole, obavljaju sve popravke električnih instalacija, rekonstrukcija i osveženja parketa u učionicama,hodnicima itd.

Kompanija "Vorek International" adaptirala je još dve škole, u ​​Pančevu i Vranju, a adaptaciju ove i ove dve škole donirala je kompanija "RŽD International".

07

RADOVI NA IZGRADNJI PRIKLJUČNE PETLJE KOD NOVE PAZOVE NA AUTOPUTU NOVI SAD-BEOGRAD

Petlja "Nova Pazova" je nastala usled očekivanog povećanja saobraćaja u okviru opštine Nova Pazova. Postojeći opštinski put Vojka - Stari Banovci prelazi preko predmetnog autoputa Nov Sad-Beograd, postojećim objektom - nadvožnjakom. Novoprojektovana petlja je planirana kao modifikovana denivelisana raskrsnica tipa „pola deteline“, tako da se postojeći denivelisani ukrštaj zadrži i iskoristi kao deo petlje, a da se ulivno - izlivnim rampama izvrši povezivanje autoputa i opštinskog puta. Ukrštaji rampi sa opštinskim putevima izvedeni su kružnim tokovima.

Ovaj posao izveden je u ko-operaciji sa kompanijom MBA „Ratko Mitrović“ iz Beograda.

Galerija izvedenih objekata

Galerija izvedenih objekata sadrži samo izbor manjeg broja objekata koje je kompanija izvela od osnivanja do 2020.g.

Vorex International, viskogradnja, niskogradnja, hidrogradnja, inženjering

© 2023 by Lion Heavy Gear. Proudly created with Wix.com