MENADŽMENT KONTROLE KVALITETOM QMS-a ISO 9001/2008

Kompanija MP "Vorex International" je uspostavila i sa uspehom, primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 od 2010.godine.

SERTIFIKAT KOMPANIJE
JUQS