Profil kompanije

 

Kompanija "Vorex International" d.o.o. je mešovito preduzeće, za građevinske radove na izgradnji i rekonstrukciji objekata viskogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, kao i pružanje inženjering usluga u građevinarstvu. Raspoleže sa moćnom mehanizacijom i voznim parkom, specijalizovanom za velike i složene iskope, na projektima izgradnje i rekonstrukcije puteva i železničkih pruga. Kompanija poseduje poslovni prostor, na lokaciji u Novom Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića br.23 za izdavanje građevinskim i drugim kompanijama.

O nama... 

Izvedeni objekti

 

U ZEMLJI
 • Izgradnja regionalnog puta R-111, Valjevo-Rogačica

 • Uređenje priobalnih poljoprivrednih površina na komasaciji

  • Regilacija reke

   • Resave - Svilanac

  • Regulacija reke

   • Đetinje - Požega

 • Rekonstrukcija železničkih pruga:

  • Šabac-Zvornik

  • Beograd - Pančevo

  • Mladenovac - Velika plana

  • Pančevo - Zrenjanin

  • Resnik - Bela Reka

  • Veliki Borak - Stepojevac

  • Kraljevo - Lešak

  • Beograd - Šid, deonica Batajnica - Golubinci.

 • Rekonstrukcija železničkog tunela "Lipe"

 • Izgradnja dela pruge pruge Valjevo - Loznica i rekonstrukcija železničke stanice Pričević

 • Rekonstrukcija stanične zgrade u železničkoj stanici Vršac

 • Izgradnja tržnog centra "Merkator" u Novom Beogradu

 • Rekonstrukcija objekta za smeštaj podpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila u ŽS "Makiš - Ranžirna"

 • Veliki broj drugih manjih objekata

  .

Od osnivanja do danas kompanija je profitabilna i u stalnoj ekspanziji. U svom sastavu upošljava licencirane, visoko obrazovane stručne kadrove, sa velikim radnim i životnim iskustvom. Kompanija  "Vorex International" poseduje licencu za građenje objekata, za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo za poslove u građevinarstvu, i to:

 • I131G2 - radovi na saobraćajnicama za autoputeve, magistralne i regionalne puteve.

 • I132G1 - građevinskih konstrukcija na putnim objektima (mostovi i tuneli) na autoputevima, magistralnim i regionalnim putevima.

 • I141G - radovi na saobraćajnicama na javnim železničkim infrastrukturama i priključcima.

 • I142G1 - građevinskih konstrukcija za objekte na železničkim prugama (mostovi i tuneli).

U INOSTRANSTVU
 • Ojačanje objekata prethodno napregnutom kablovima za uticaje od zemljotresa (stambeve zgrade, škole, bolnice, internati, dečije ustanove, vojni objekti). Ojačano preko 150 objekata u gradu Petropavlovsk na Kamčatki

 • Izgradnja "Kamčat - biznis banke" u gradu Petropavlovsk - Kamčatka

 •  Izgradnja spomeničkog  kompleksa u Petropavlovsku

 • Izrada više super - marketa u Moskvi.

 • Izrada kovnice novce u mestu Perm

 • Izgradnja bolničkog centra za 380 postelja u mestu Njaganj

 • Izgradnja hotela "Interkontinental" u mestu Jekaterinaburg

 • Izgradnja stambenog kompleksa od 90.000 m2 u mestu Njaganj

 

  

Vorex International, viskogradnja, niskogradnja, hidrogradnja, inženjering

USPEŠNO UPRAVLJANJE KOMPANIJOM OD OSNIVANJA DO DANAS

© 2023 by Lion Heavy Gear. Proudly created with Wix.com